IT Girls kviz

Kviz „Arduino osnove

Trajanje kviza : 30 minuta
Broj pitanja : 26
Autor pitanja: Fuad Harčin, dipl.ing.el.


Prvi izazov za učenice na IT Girls Challenge TK 2022 je bio Kahoot kviz u kojoj su učenice mogle odgovarati na sljedeća pitanja:


          1. Prepoznaj komponentu na osnovu slike ili simbola (4 zadatka)
          2. Prepoznaj komponentu ili pojam na osnovu opisnog teksta (4 zadatka)
          3. Vrijednost napona u zadanoj tački ili struje u strujnom kolu (4 zadatka)
          4. Šta nedostaje u šemi spoja da bi radio proces ... (4 zadatka)
          5. Prepoznaj komandu na osnovu opisa ili opis na osnovu arduino komande (4 zadatka)
          6. Prepoznaj šta radi arduino kod (4 zadatka)

Za realizaciju ove aktivnosti planiran je Kahoot kviz a po jedan član svake ekipe treba da ima pristup internetu na
svom mobilnom telefonu.

Na sljedećem linku možete pogledati pitanja sa kviza: Kahoot

Nakon prvog izazova, poredak je sljedeći:

  1. RPS Girls One :: 19832 Point (88%)
  2. Arduino Uno Dos Tres :: 18314 (81%)
  3. #GMS IT Girls Two :: 18115 (85%)
  4. #GMS IT Girls One :: 17768 (81%)
  5. ALMA :: 16760 (77%)
  6. ELDA :: 16280 (73%)
  7. ILLE :: 14602 (65%)
  8. RPS Girls Two :: 12992 (62%)