IT Girls posjete

Posjeta firmi Tring d.o.o Gračanica

Trajanje posjete: 60 minuta
Broj grupa: 2

Kompanija TRING d.o.o nudi kompletna elektronska i softverska rješenja koja se ugrađuju u
mikroprocesore i mikrokontrolere.

Kao rješenja nude:

  1. POS (Point of Sale) rješenja (klasični, touchscreen POS sistemi, sistemi za plaćanje i slično)
  2. Fiskalna rješenja (kase, printeri, POS software)
  3.  ERP (Enterprise Resource Planning)  rješenja
  4. Identifikacije za pristup (čitač kartica, kontrola pristupa i sl.)
  5. Razvoj (elektronski hardware, embedded software, mehanički dizajn, 3D printanje)
  6. Proizvodnja PCB (Printed Circuit Board) ploča, EMS (Electronic Manifacturing Services PCB
    ploča)

Kroz neke procese proizvodnje će nas provesti i edukovati inženjeri ove kompanije.