IT Girls radionice

"Arduino radionice"

Trajanje radionica : 45 minuta
Trajanje ocjenjivanja : 15 minuta 
Broj vježbi: 4
Autor zadataka: Nedžad Husičić, dipl.ing.el.

Za realizaciju ove aktivnosti svaki tim treba da pripremi po 4 seta Arduino Starter Kit. Svi timovi su okupljeni u jednoj radionici dok programiranje mikrokontrolera vrše u posebnoj učionici.

Tim je završio sa zadatkom nakon što je učitao kod i član Komisije potvrdio da uspješno radi. Svakom timu se dodjeljuje član žirija koji prati regularnost takmičenja uz pripadajudeg učenika domadina za pomoć.

Žiri bilježi vrijeme kada svaka ekipa završi sa jednom vježbom na odgovarajudem obrascu. Na jednoj
vježbi mogu raditi minimalno 2 učenika tako da članovi jedne ekipe mogu istovremeno raditi dvije
vježbe, dvije učenice na jednoj a druge dvije učenice na drugoj vježbi ili da svaka učenica radi na zadatku.

Ukoliko članovi jedne ekipe završe sve vježbe i potvrde da je ta ekipa završila sa vježbom prije vremena
od 45 minuta, član žirija zapiše vrijeme kada je ekipa završila sa vježbama. Nakon isteka vremena od 45
minuta, žiri pristupa Arduino kontrolerima i testira funkcionianje sva 4 mikrokontrolera.

Na Arduino radionicama učenice rade:

  1. Dva zadatka iz knjige Projects Book Arduino bez pomoći knjige ali sa gotovim kodom
  2. Dva zadatka uz pomod knjige Projects Book Arduino ali bez gotovog koda

Za vrijeme takmičenja, Internet neće biti dostupan i učenici moraju odložiti sredstva za komunikaciju
(mobiteli, smart watch i druga komuniaciona oprema).

Zadatke sa takmičenja možete pogledati na sljedećem linku ... Zadaci